می 14, 2018
تعمیر ماشین لباسشویی با بوی سوختگی 2

تعمیر ماشین لباسشویی با بوی سوختگی بخش دو

برای تعمیر ماشین لباسشویی که بوی سوختگی می دهد، باید قطعات مختلفی را بررسی کرد. در مرحله اول باید دستگاه را از برق بکشیم و قطعات […]
می 7, 2018
تعمیر ماشین لباسشویی با بوی سوختگی

تعمیر ماشین لباسشویی با بوی سوختگی بخش یک

تسمه چرخنده برخی از ماشین‌های لباسشویی درب از بالا، برای به حرکت درآوردن ماشین از تسمه استفاده می‌کنند. اگر ماشین از چرخش بایستد، به احتمال زیاد […]
آوریل 30, 2018
نکاتی مهم درباره یخچال شما

نکاتی مهم درباره یخچال شما

برای افراد اهل خانه، هیچ چیز نمی تواند دلسرد کننده تر از مواد غذایی که قابل خوردن نیستند، باشد. برای بعضی افراد، غذای گرم باید گرم […]